PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Nerve10.21129/nerve.2020.6.2.5720206257-65Bioactive Glass-Ceramic (NOVOMAX<sup>®</sup>) Spacer for Anterior Cervical Discectomy and Fusion: A Minimum 2-Year Follow-Up StudySeung Hyun Kim, Pyung Goo Cho, Kyu-Sung Kwack, Sang Hyun Kimhttp://thenerve.net/upload/pdf/nv-6-2-57.pdf, http://thenerve.net/journal/view.php?doi=10.21129/nerve.2020.6.2.57, http://thenerve.net/upload/pdf/nv-6-2-57.pdf
10.21203/rs.2.12368/v12019Comparison of the ROI-C cage and Zero-P device used in anterior cervical discectomy and fusion: a minimum 2-year follow-up studyPenghuan Wu, Aidong Yuan, Shaoxiong Min, Benchao Shi, Anmin Jinhttps://www.researchsquare.com/article/rs-3136/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-3136/v1.html
European Spine Journal10.1007/s00586-012-2296-x20122181551-1557Efficacy of multilevel anterior cervical discectomy and fusion versus corpectomy and fusion for multilevel cervical spondylotic myelopathy: a minimum 5-year follow-up studyKyung-Jin Song, Kwang-Bok Lee, Ji-Hoon Songhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00586-012-2296-x.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00586-012-2296-x/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00586-012-2296-x
Journal of Clinical Medicine10.3390/jcm9020371202092371Percutaneous Endoscopic Cervical Discectomy versus Anterior Cervical Discectomy and Fusion: A Comparative Cohort Study with a Five-Year Follow-UpYong Ahn, Han Joong Keum, Sang Ha Shinhttps://www.mdpi.com/2077-0383/9/2/371/pdf
10.21203/rs.3.rs-2321739/v12022Zero-Profile Versus Cage and Plate in Anterior Cervical Discectomy and Fusion for the Treatment of single- level Traumatic Cervical Disc Herniation: A Minimum of Three-Year Follow-Up StudyWenjie Zhao, Yu Zhang, Man Hu, Xin Liu, Jiandong Yang, Yuping Tao, Yongxiang Wang, Xinmin Feng, Liang Zhanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-2321739/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2321739/v1.html
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery10.1007/s00402-014-2123-420141352149-153Anterior cervical discectomy and fusion versus corpectomy and fusion in treating two-level adjacent cervical spondylotic myelopathy: a minimum 5-year follow-up studyJiaming Liu, Xuanyin Chen, Zhili Liu, Xinhua Long, Shanhu Huang, Yong Shuhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00402-014-2123-4.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00402-014-2123-4/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00402-014-2123-4
10.21203/rs.3.rs-73484/v12020T1 slope minus cervical lordosis in multilevel anterior cervical discectomy and fusion with or without plate: a mean 6-year follow upRile Ge, Peng Yang, Xin Liu, Bingtao Wenhttps://www.researchsquare.com/article/rs-73484/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-73484/v1.html
Scientific Reports10.1038/s41598-017-16670-1201771Anterior cervical discectomy and fusion surgery versus total disc replacement: A comparative study with minimum of 10-year follow-upSi-Dong Yang, Yan-Bo Zhu, Suo-Zhou Yan, Jun Di, Da-Long Yang, Wen-Yuan Dinghttp://www.nature.com/articles/s41598-017-16670-1.pdf, http://www.nature.com/articles/s41598-017-16670-1, http://www.nature.com/articles/s41598-017-16670-1.pdf
HIP International10.5301/hipint.50005412018hipint.50005413rd Generation Ceramic-On-Ceramic Cementless Total Hip Arthroplasty: A Minimum 10-year follow-up StudyYeong J. Lau, Shashank Sarmah, Johan D. Witthttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5301/hipint.5000541, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.5301/hipint.5000541, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5301/hipint.5000541
10.21203/rs.2.20402/v12020Is the improvement of cervical alignment really essential after three-level anterior cervical discectomy and fusion? A minimal 5-year follow-upYan Liang, Shuai Xu, Guanjie Yu, Zhenqi Zhu, Haiying Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-11008/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-11008/v1.html